Pedagógovia odboru propagačné výtvarníctvo

Praktické odborné predmety

Milan Čerešník

umelecká prax

Mgr. Lucia Brontvajová

navrhovanie, grafický dizajn

Mgr. Andrej Michalík

výtvarná príprava, figurálne kreslenie, umelecká prax

Teoretické odborné predmety