Pedagógovia odboru fotografický dizajn

Praktické odborné predmety

Mgr. Lucia Brontvajová

fotografický dizajn, grafický dizajn, umelecká prax

Diana Muller

Mgr. art. Diana Müller

fotografický dizajn, fotografická tvorba, umelecká prax

Mgr. Andrej Michalík

výtvarná príprava

Teoretické odborné predmety

Mgr. Lucia Brontvajová

technológia, audiovizuálna tvorba

Diana Muller

Mgr. art. Diana Müller

technológia