Mgr. Martina Smolková

Umenie je mojim životným príbehom.

Na Trnavskej univerzite, Fakulte humanistiky: Katedre dejín umenia a kultúry som vyštudovala kunsthistóriu. Od roku 1998 som pracovala v Nitrianskej galérii, oddelenie galerijných činností na pracovnej pozícii: vedecko-výskumný pracovník, kurátor výstav. Autorsky som pripravila viaceré významné výstavy : EXPO NOSTALGIA v Národnom osvetovom stredisku v Bratislave, výstavný projekt prezentovaný vo Východoslovenskej galérii v Košiciach pod názvom "Fenomén ilúzie vo výtvarnom umení na Slovensku", ktorý bol súčasťou výmenných kurátorských výstav transKUNSTHALLE 2001, výstavu Vívere čerámika (Talianske umenie & Japonská tradícia), výstavu "Impresionistické tendencie v slovenskom výtvarnom umení v zbierkach slovenských galérií", Salón výtvarného umenia 2001, projekt prezentovaný v reprezentačných sálach NG pod názvom "Madona vo výtvarnom umení" realizovaný s podporou Biskupského úradu v Nitre. Spolupracovala som aj pri príprave viacerých výstav medzinárodného charakteru predstavené umeleckej verejnosti v Budapešti (Maďarsko), v Zielonej Gore (Poľsko) a iných európskych mestách.

Kurátorsky som pripravovala výstavy viacerým slovenským umelcom a výstavy zbierkových fondov galérií pod názvami: Elvíra Antalová - Výber z tvorby, Dušan Sekela - "Spev rýb", Daniel Bidelnica - Tvorba, Martin Pokorný - Produkty, Ingrid Zámečníková - Súostrovie, Viera Žilinčanová - Výber zo zbierok NG, Ján Huňady - "Nostalgia návratov", Igor Cvacho a Jaro Gaňa - "2 v roku 2" (Tvorba dvoch výtvarníkov Združenia CONT ART, výstavu poľskej výtvarníčky Doroty Komar-Zmyślony...

Zároveň som viedla prednášky NG v rámci činnosti Klubu priateľov výtvarného umenia, odborne spolupracovala na vydaní monografie Maximiliána Schurmanna(1890-1960), bola som členkou redakčnej rady mesačníka Originál/Artefakt, členkou umeleckej rady určenej na nákup akvizícií NG, viedla sprievodné podujatia NG: lektorovanie výstav, diskusné večery, besedy, komorné koncerty...

Okrem toho som pedagogicky pôsobila na Gymnáziu Angely Medici v Trnave a Združenej strednej škole drevárskej a nábytkárskej v Topoľčanoch.

V súčasnosti pôsobím na Strednej škole umeleckého priemyslu v Topoľčanoch, kde vyučujem predmety: dejiny výtvarnej kultúry, analýza umeleckého diela a dejepis.


Štúdium:

1992-1997 - Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky: Katedra dejín umenia a kultúry

1996-1998 - Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta

2001/2002 - Inštitút zahraničného obchodu a vzdelávania - Odbor cestovného ruchu