Slávnostné otvorenie
šk. roka 2021/2022

dňa 2. septembra 2021 o 9.00 h

v budove školy.

Bližšie informácie nájdete na Edupage školy, prípadne kontaktujte svojich triednych učiteľov.
Veľa zdravia a úspechov v novom školskom roku želá
celý kolektív SŠUP 

ŠKOLSKÝ ČASOPIS + PODCAST

2. apríl môže byť ďalším dôkazom, že aj počas tohto náročného obdobia naši študenti a pedagógovia zostávajú akční a tvoriví. Kreativita a radosť z tvorby sa spojili a na svete je ŠKOLSKÝ ČASOPIS 📰 a PODCAST K ČASOPISU🎙.

Podcast Štúdia SKDK, diel I. Autorom a moderátorom je Milan Valencín. Prajeme vám krásne Veľkonočné sviatky aj v prítomnosti príjemného čítania a počúvania.

Vážení kolegovia, rodičia a priatelia školy!
Ak sa budete rozhodovať o 2 % vašej zaplatenej dane z príjmov, uchádzame sa o Vašu priazeň!