Súkromná škola umeleckého priemyslu
V súvislosti s rozhodnutím pandemickej komisie vás informujeme, že Súkromná škola umeleckého priemyslu v Topoľčanoch bude od pondelka 12. októbra 2020 zatvorená do odvolania. Výuka bude realizovaná online.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti


Ministerstvo školstva vydalo nové rozhodnutia a usmernenia, ktoré sú na webovom sídle ministerstva, v časti Rozhodnutia a usmernenia v čase 
COVID-19 

https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/ 

1. Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-postupu-skol-a-skolskych-zariadeni-pri-realizacii-vychovno-vzdelavacieho-procesu-pocas-mimoriadnej-situacie-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19/

2. Oznam - rúška na školách (aktualizované k 29.9.2020) https://www.minedu.sk/oznam-ruska-na-skolach-aktualizovane-k-2992020/3. Usmernenie k postupu stredných škôl pri realizácií praktického vyučovania počas pandémie (29.9.2020)
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-postupu-strednych-skol-pri-realizacii-praktickeho-vyucovania-pocas-pandemie-2992020/

Vedenie SŠUP

O škole

Súkromná škola umeleckého priemyslu poskytuje úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Študenti môžu pokračovať v pomaturitnom špecializovanom štúdiu, kde získajú vyššie odborné vzdelanie a sú kvalifikovaní učiť na základných umeleckých školách.