Súkromná škola umeleckého priemyslu
Vás pozýva na deň otvorených dverí 5. 2. 2020 o 9:00 hod.

O škole

Súkromná škola umeleckého priemyslu poskytuje úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Študenti môžu pokračovať v pomaturitnom špecializovanom štúdiu, kde získajú vyššie odborné vzdelanie a sú kvalifikovaní učiť na základných umeleckých školách.