Súkromná škola umeleckého priemyslu
NOVÝ TERMÍN PRIJÍMACIEHO KONANIA BUDE NAJNESKÔR DO 30. JÚNA 2020 (respektíve do dvoch týždňov od otvorenia škôl). UCHÁDZAČOV BUDEME VČAS INFORMOVAŤ.

Dôležité informácie

O škole

Súkromná škola umeleckého priemyslu poskytuje úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Študenti môžu pokračovať v pomaturitnom špecializovanom štúdiu, kde získajú vyššie odborné vzdelanie a sú kvalifikovaní učiť na základných umeleckých školách.