Súkromná škola umeleckého priemyslu
Vás pozýva na deň otvorených dverí 27. 11. 2019

O škole

Súkromná škola umeleckého priemyslu poskytuje úplné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Študenti môžu pokračovať v pomaturitnom špecializovanom štúdiu, kde získajú vyššie odborné vzdelanie a sú kvalifikovaní učiť na základných umeleckých školách.