Pedagógovia odboru úžitková maľba

Praktické odborné predmety

Mgr. Lucia Brontvajová

digitálna maľba

Mgr. Andrej Michalík

umelecká prax

Bc. Rastislav Hlocký

navrhovanie

Teoretické odborné predmety

Mgr. Andrej Michalík

technológia

Bc. Rastislav Hlocký

technológia