Pedagógovia

Mgr. art. Laura Madjiah Štorcelová 

úvod do scénografie; teória a dejiny scénografie

Mgr. Norbert Krištof

informatika; počítačová grafika; umelecká prax; základy počítačovej grafiky

Ing. Slávka Turečeková, PhD.

anglický jazyk;