Pedagógovia

Milan Čerešník

propagačné výtvarníctvo

Mgr. Lucia Brontvajová

propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn

Mgr. art. Diana Müller

fotografický dizajn

Mgr. art. Zuzana Pallová

odevný dizajn, textilný dizajn

Mgr. Andrej Michalík

výtvarná príprava, umelecká prax

Ing. Slavka Turečeková, PhD

anglický jazyk

Mgr. Mária Kováčiková

slovenský jazyk, občianska náuka

PhDr. Jana Horilová

pedagogika, psychológia

Mgr. Emília Gogová

matematika

Mgr. Ladislav Tischler, PhD.

Informatika

Mgr. Anna Rusňáková

náboženstvo