Pedagógovia

Mgr. Norbert Krištof

informatika; počítačová grafika; umelecká prax; základy počítačovej grafiky; Informačná a výpočtová technika

Ing. Slavka Turečeková, PhD.

anglický jazyk;

Mgr. art. Laura Madjiah Štorcelová 

úvod do scénografie; teória a dejiny scénografie