Informácie o našej škole, ktoré potrebuješ vedieť

Štúdium na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Topoľčanoch ti ponúka jedinečnú príležitosť venovať sa kreatívnej práci a zároveň získať praktické zručnosti potrebné pre úspech v dynamickom svete umenia a dizajnu. Tento typ vzdelávania kombinuje teoretické poznatky s praktickými skúsenosťami, čím ti poskytne komplexný pohľad na umelecký priemysel.