PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO

Kód odboru:  8641 M

Propagačné výtvarníctvo je viac než len o ovládaní technických nástrojov; je to proces tvorby, ktorý vyžaduje inovatívny prístup, estetický cit a schopnosť komunikovať súčasné trendy. Objavuj rôzne formy vizuálneho vyjadrenia, od grafického dizajnu a ilustrácie po fotografické kompozície a animáciu. Rozvíjaj svoj osobitý štýl a vlastnú umeleckú identitu.