Prijímacie skúšky

Máš vášeň pre umenie, dizajn, módu alebo digitálne médiá? Škola umeleckého priemyslu ti otvára dvere do sveta, kde môžeš rozvíjať svoj talent a premeniť svoje vášne na kariéru. Tu môžeš pracovať na reálnych projektoch, vytvárať vlastné umelecké diela a prezentovať ich na výstavách a v galériách. Máš možnosť zúčastniť sa na workshopoch s renomovanými umelcami, navštevovať prednášky o najnovších trendoch v umení a dizajne a získať cenné kontakty v umeleckom svete.

Prihlášky je potrebné zaslať do 20. marca 2024

PROSTREDNÍCTVOM EduPage

POŠTOU:
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Gagarinova 2490/13 
955 01 Topoľčany

Termíny konania prijímacích skúšok

I. termín: 29. a 30. apríla

II. termín: 9. máj

INFORMÁCIE: tel. číslo: 038/5320024 alebo 0914 320 025

Na základe prihlášky Vám zašleme všetky potrebné informácie.