2% (3%) pre občianske združenie SKDK a SŠÚV

Vážení kolegovia, rodičia a priatelia školy!

Ak sa budete rozhodovať o 2 % vašej zaplatenej dane z príjmov, uchádzame sa o Vašu priazeň!

Prečo vôbec darovať 2 %?

Tento príspevok pre vás v praxi neznamená žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste aj tak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte našu školu. Sami tak rozhodnete a výrazne podporíte

modernizáciu edukačných pomôcok

vybavenie interiéru a exteriéru školy

realizáciu mnohých nadštandardných aktivít pre študentov

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane Vám robí zamestnávateľ?

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (stiahneš nižšie), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.  Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

Riadne vyplňte daňové priznanie.Vypočítajte si Vaše 2% (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,00 Eura.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% 3%) z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Ste právnická osoba?

Riadne vyplňte daňové priznanie.Vypočítajte si Vaše 2% 3) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať.

Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 Eur).

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).