Akad. maliar Emil Fulka

Akad. maliar EMIL FULKA 

Po ukončení SŠUP v Bratislave som pokračoval v štúdiu na VŠVU v Bratislave v odbore úžitkovej grafiky u prof. Štrbu a úžitkovej a monumentálnej maľby u prof. Čemického a prof. Oresta Dubaya. Dlhé roky pôsobím na voľnej nohe ako slobodný umelec. Venujem sa voľnej výtvarnej tvorbe, výtvarnej tvorbe úžitkového charakteru. Vo voľnej výtvarnej tvorbe kresbe, maľbe, kombinovaným technikám, inštalácii, priestorovým objektom a pod. V tvorbe úžitkového charakteru grafickému dizajnu, plagátu, logám, obalom kníh, výtvarnej tvorbe v architektúre a pod. Inspiračným zdrojom vo voľnej tvorbe je pre mňa človek, príroda, ich vzájomný vzťah v pozitívnom, ale i v negatívnom slova zmysle. Zaujíma ma ekologická problematika. Ako pedagóg hovorím: Každá tvorba je hľadanie, ktoré spočíva v kreatívnosti tvorby, návrhu, nápadu. Nemôže vzniknúť iba pri jednom prvoplánovom náčrte. Ku konečnému návrhu sa žiak dostane iba vtedy, keď bude na sebe pracovať a hľadať viacero možností konečného riešenia zadanej úlohy. Výsledná práca musí spĺňať profesionálne a odborné kritéria. Aj ovocinár, ak chce dopestovať krásne zdravé ovocie musí sa o strom od mala starať, strihať ho, formovať jeho tvar, ošetrovať ho a to platí aj u výtvarníka. Vytvára novu formu, nový tvar, musí vedieť kde ubrať, kde pridať, akú farbu použiť. Hovorí sa, že opakovanie je matka múdrosti, ale v umení je to nuda.

Výber z tvorby