Akad. maliar Emil Fulka

Akad. maliar EMIL FULKA . Po ukončení SŠUP v Bratislave som pokračoval v štúdiu na VŠVU v Bratislave v odbore úžitkovej grafiky u prof. Štrbu a úžitkovej a monumentálnej maľby u prof.Čemického a prof. Oresta Dubaya.

Dlhé roky pôsobím na voľnej nohe ako slobodny umelec. Venujem sa voľnej výtvarnej tvorbe, výtvarnej tvorbe úžitkoveho charakteru.Vo voľnej výtvarnej tvorbe kresbe, maľbe, kombinovaným technikám, inštalácii, priestorovým objektom a pod. V tvorbe úžitkoveho charakteru grafickému dizajnu, plagátu, logám, obalom kníh, výtvarnej tvorbe v architekture a pod. Inspiračnym zdrojom vo voľnej tvorbe je pre mňa človek, príroda,ich vzájomný vsťah v pozitívnom, ale i v negativnom slova zmysle. Zaujíma ma ekologická problematika.

Ako pedagóg hovorím: Každá tvorba je hľadanie, ktoré spočíva v kreatívnosti tvorby, návrhu, nápadu. Nemôže vzniknút iba pri jednom prvoplánovom náčrte. Ku konečnemu návrhu sa žiak dostane iba vtedy, keď bude na sebe pracovať a hľadat viacero možností konečneho riešenia zadanej úlohy.Výsledna práca musi spĺňať profesionálne a odborné kritéria.

Aj ovocinár, ak chce dopestovat krásne zdravé ovocie musí sa o strom od mala starať, strihať ho, formovať jeho tvar, ošetrovať ho a to platí aj u výtvarnika.

Vytvára novu formu, nový tvar, musí vedieť kde ubrať, kde pridať, akú farbu použiť. Hovorí sa, že opakovanie je matka múdrosti, ale v umení je to nuda.

Výber z tvorby