Ocenenia 2020

Dňa 10.7.2020 sme sa zúčastnili vernisáže Výtvarné spektrum v Nových Zámkoch, ktorá bola spojená s odovzdávaním cien. Naša študentka Erika Petrisková získala cenu za kolekciu a čestné uznanie si odniesla Sofia Suzziová. Medzi vystavujúcimi boli aj študenti Michaela Kluchová, Dávid Gróf, Dorota Podoláková a Hana Humajová. Gratulujeme a želáme veľa...

Študent III.A Juraj Halo získal v celoštátnej súťaži o ľudských právach - OĽP - 2.miesto. K vynikajúcemu umiestneniu a k vzornej reprezentácii školy mu vedenie a celé osadenstvo školy srdečne blahoželá.
Ďakujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

AMFO 2020

28.02.2020

Dňa 28. 2. 2020 sa uskutočnilo vyhodnotenie okresného kola fotografickej súťaže AMFO 2020 v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch. Ceny získali naši študenti odboru Fotografický dizajn Andrej Fíža, Simona Žideková, Vanesa Svoradová, Dominika Poláková, Nelly Šagátová, Natália Križanová a Slavomír Maťo. Gratulujeme a držíme palce v krajskom...

Dňa 6. 2. 2020 sa študent III. A SŠUP v Topoľčanoch, Juraj Halo, zúčastnil krajského kola Olympiády ľudských práv. V silne konkurencii gymnazistov z celého NSK získal pekné 3. miesto a následne sa zúčastní celoštátneho kola. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.