Súťaž pre študentov školy.

ŠIBANICA 2021

Veľká noc je sviatkom, keď svetlo víťazí nad tmou, jarný život nad zimným spánkom aj Kristus nad smrťou.

Skúsme aj my pomôcť zvíťaziť nad pesimizmom tejto doby, a tým prispieť k úsmevu a šťastiu toho druhého.

Stačí k tomu málo.

Napríklad pohľadnica, obrázok, vlastnoručne vyrobená maličkosť atď.

Recept je jednoduchý. Stačí použiť svoj talent, kreatívnu a pestrofarebnú myseľ.

A preto sme opätovne pre vás pripravili lákavú súťaž o najvyšibanejšiu veľkonočnú pohľadnicu a umeleckú dekoráciu.

Kritéria:

1. Formát A3

2. Použitá technika - ľubovoľná (kolorovaná kresba, maľba, koláž, fotka ai.)

3. Námet - Veľkonočné tradície a zvyky

4. Výhercov čaká odmena

5. Termín odovzdania je do 19. marca 2021 na mail: michal.secansky@ssup.sk

6. Následne sa na webe školy spustí hlasovanie o naj pohľadnicu a dekoráciu (dekoráciu odfoťte)

7. Najlepšie pohľadnice a dekorácie budú vytlačené a rozposielané

Ak nemáte možnosť poslať svoje naskenované práce mailom, pošlite ich na adresu školy:

Súkromná škola umeleckého priemyslu

Gagarinova ul. 2490/13

955 01 Topoľčany

Veľa úspechov!

Umelecká rada SŠUP