Prijímacie skúšky

KÓD ŠKOLY : 042120411

Výsledky prijímacích skúšokMilí uchádzači o štúdium na našej škole!
Dávame Vám do pozornosti informácie o konaní prijímacích skúšok (overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania) do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023.

TERMÍN KONANIA:
1. termín — 4. máj 2022

v prípade vysokého počtu uchádzačov — 5. máj 2022

2. termín — 11. máj 2022


Vzhľadom k mimoriadnej epidemiologickej situácii na celom Slovensku, Vám oznamujeme nasledovné:
1. V prípade, že sa situácia ohľadom pandémie zlepší a podmienky sa upravia, prijímacie skúšky sa uskutočnia podľa pokynov vedenia školy v priestoroch SŠUP na Gagarinovej ulici.

2. Ak bude situácia naďalej vážna a nepriaznivá uskutočniť prijímacie skúšky v priestoroch našej školy, využijeme druhú možnosť - online prijímacie skúšky virtuálnym spôsobom.

Veríme, že to spolu zvládneme a úspešní uchádzači sa stanú súčasťou našej
školy - miesta, kde to budete mať radi.

Prihlášky je potrebné zaslať do 20. marca 2022 (podáva zákonný zástupca žiaka).

Prihlášky si stiahnete tu.


Vyplnené prihlášky nám zašlite

ELEKTRONICKY


POŠTOU
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Gagarinova 2490/13
955 01 Topoľčany


INFORMÁCIE: tel. číslo: 038/5320024 alebo 0914 320 025


Na základe prihlášky Vám zašleme všetky potrebné informácie.