Prijímacie skúšky

KÓD ŠKOLY : 042120411

Milí uchádzači o štúdium na našej škole!
Dávame Vám do pozornosti informácie o konaní prijímacích skúšok (overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania) do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022.

TERMÍN KONANIA:
1. termín 5. máj 2021
2. termín 12. máj 2021


Vzhľadom k mimoriadnej epidemiologickej situácii na celom Slovensku, Vám oznamujeme nasledovné:
1. V prípade, že sa situácia ohľadom pandémie zlepší a podmienky sa upravia, prijímacie skúšky sa uskutočnia podľa pokynov vedenia školy v priestoroch SŠUP na Gagarinovej ulici.


2. Ak bude situácia naďalej vážna a nepriaznivá uskutočniť prijímacie skúšky v priestoroch našej školy, využijeme druhú možnosť - online prijímacie skúšky virtuálnym spôsobom.

Veríme, že to spolu zvládneme a úspešní uchádzači sa stanú súčasťou našej
školy - miesta, kde to budete mať radi.

Prihlášky je potrebné zaslať do 16. apríla 2021.

Prihlášky si stiahnete tu.


Vyplnené prihlášky nám zašlite

ELEKTRONICKY


POŠTOU
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Gagarinova 2490/13
955 01 Topoľčany


INFORMÁCIE: tel. číslo: 038/5320024 alebo 0914 320 025


Na základe prihlášky Vám zašleme všetky potrebné informácie.