Úspech nášho študenta

12.05.2020

Študent III.A Juraj Halo získal v celoštátnej súťaži o ľudských právach - OĽP - 2.miesto. K vynikajúcemu umiestneniu a k vzornej reprezentácii školy mu vedenie a celé osadenstvo školy srdečne blahoželá. 
Ďakujeme a želáme veľa ďalších úspechov.