Aktivity školy

Dňa 24.11.2020 prebehlo na SKDK a SŠUP školské kolo Olympiády v Anglickom jazyku. Spomedzi všetkých ročníkov súťažilo na SKDK deviati a na SŠUP šiesti študenti.
Všetci si preverili svoje vedomosti z anglickej gramatiky, čítania s porozumením a počúvania s porozumením.
Prvých troch umiestnených čakajú skvelé odmeny, prvý umiestnený z každej školy bude 13.1.2021 školu reprezentovať na okresnom kole.
Olympiádu študenti tento rok riešili prostredníctvom Edupage. Veríme, že budúci rok nám situácia dovolí zúčastniť sa olympiády prezenčne.
Na SKDK sa súťažilo v dvoch kategóriách.

V kategórii "Anglofónni žiaci" sa umiestnil ako prvý Adam Henček (III.T) - jediný vo svojej kategórii.

V kategórii "Žiaci stredných odborných škôl" sa ako prvá umiestnila Natália Homolová (I.T), ako druhý Martin Zich (I.H) a tretí Dávid Hulman (III.T)

Víťazkou tohto ročníka Olympiády v Anglickom jazyku sa na SSUP stala v kategórii "Žiaci stredných odborných škôl" Lucia Janošková (I.A), s druhým najvyšším počtom bodov sa na 2. mieste umiestnila Karin Kiššová (I.A) a na 3. mieste Ema Rybanová (I.A).

Prví umiestnení z oboch škôl budú odmenení pochvalou od riaditeľa školy, knižnou poukážkou v hodnote 20 EUR a taktiež knižným darom.
Druhí umiestnení získajú pochvalu triednym učiteľom a knižnú poukážku v hodnote 20 EUR a za tretie miesto budú študenti odmenení pochvalou triednym učiteľom a knižnou poukážkou v hodnote 10 EUR. Výhercom srdečne gratulujeme!!


❤️Valentínska kvapka krvi❤️

Naši študenti darovali to najvzácnejšie - 💉svoju krv, urobili tak vysokohumánny čin, za ktorý im vedenie školy ďakuje!

EXKURZIA DEVÍN - BRATISLAVA

Blížiace sa 30. výročie Nežnej revolúcie si študenti SŠUP - 1.A, 2.A a 3.A pripomenuli návštevou Devína a hlavného mesta - Bratislavy. V stredu 23. 10. 2019 im prialo aj nádherné jesenné počasie. Pod hradom Devín, pri Bráne slobody sa v stručnosti dozvedeli z úst pani profesorky o mieste, ktoré sa stalo symbolom totality v našej krajine. Práve miesta, kde stojí tento pamätník a busta Antona Strholca - kňaza, bojovníka za slobodu a demokraciu pripomínajú, ako naši občania túžobne hľadeli na druhú stranu Dunaja, kde sa ľuďom žilo oveľa lepšie a hlavne slobodnejšie - do Rakúska. Tí, ktorí sa pokúsili o útek z našej neslobodnej vlasti, bez milosti zastrelila pohraničná stráž. Dnes na tieto udalosti len spomíname a želáme si, aby sa nikdy nevrátili. Bránu slobody a tváre Nežnej revolúcie študenti SŠUP využijú ako námet pre svoje výtvarné práce. V popoludňajších hodinách sa študenti presunuli do Bratislavy a navštívili Bratislavský hrad. Síce len jeho exteriéry, ale aj to bol pre mnohých zážitok, pretože "Krásavica na Dunaji" sa im ukázala za úžasného výhľadu v plnej nádhere. A potom nasledovali kroky celej skupiny do nášho parlamentu - NR SR. V sprievode mladého stážistu si študenti prezreli priestory, kde poslanci prijímajú zákony. V priamom prenose videli aj besedu opozičného politika k aktuálnej situácii okolo Threemy, ktoré natáčala TA3, ba aj striedanie sa stráže. Po krátkej besede s poslancom z vládnej koalície sa návšteva NR SR skončila. Zúčastnení študenti mali z exkurzie veľký zážitok a my, pedagógovia im ďakujeme za vzorné správanie. 

Viac foto tu.

EXKURZIA V PODMANÍNE

Absolvovali sme exkurziu s druhým ročníkom študentov keramického oddelenia, vo firme Qutro s.r.o. v Podmaníne. Firma sa zaoberá výrobou spekaného a líhaného skla pre výtvarníkov. Zároveň s prezentáciou firmy a jej výrobou produktov, sme mali možnosť oboznámiť sa s novými postupmi v dekorovaní a spracovaní skla. Pani riaditeľka Mgr. Zuzana Ličková rozšírila možnosti školy o použitie nových techník vo všetkých odboroch, zakúpením novej pece na líhané sklo. Postupne sa tak stávame vo výbave a použití nových postupov a techník na špici umeleckých škôl. Študenti z viacerých odborov našej školy sa tešia na novú techniku. Vedomosti študentov budú polytechnické a neprekvapí ich tak v praxi žiadna technológia v umeleckej tvorbe. 

DIVADELNÁ NITRA

Žiaci 3.a 4.ročníka v odbore Úžitková fotografia sa zúčastniť 28.ročníka festivalu Divadelná Nitra v dňoch od 28.9.2019 do 3.10.2019. Zdokumentovali sprievodné podujatia festivalu, ako sú workshopy, eventy a performance. Snažili sa zachytiť celú atmosféru festivalu a aj sa im to podarilo zachytiť.... 

Viac foto tu.

PECE NA SLOVENSKU

Študenti odboru Výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu sa zúčastnili exkurzie - Pece na Slovensku. Prvá zastávka bola v obci Brehy. V roku 1900 až 1960 sa výrobou keramiky zaoberalo asi 80 rodín. Vypaľovali v peciach na tuhé palivo. V obci sa zachovala jediná pec u rodiny pána Fialu. Zároveň sa tu nachádzajú dve múzeá zamerané na keramické výrobky a nástroje z minulosti. Ďalšou zastávkou bola rarita v európskom meradle, ktorou je jedinečná pec vo firme Žiaromat a.s. v Kalinove.  Viac foto tu.

Zážitkové vyučovanie 

V rámci konverzácie v anglickom jazyku k maturitnej téme Food sme s tretiakmi výtvarníkmi robili v našej kuchynke na raňajky rôzne nátierky a s hudobníkmi a tanečníkmi obed. 

Milí študenti,

oznamujeme Vám, že sme rozšírili školskú knižnicu o nové knihy v angličtine s audio nahrávkami. Knihy sú zjednodušené verzie veľkých diel na rôznych úrovniach s cvičeniami.
Knihy sú určené pre študentov SKDK a SŠUP.
Prosím dodržiavajte výpožičnú dobu a nepoškodzujte majetok školy.
Bližšie informácie u Mgr. Korf. 

Viedeň 2019 

Navštívili sme múzeum Albertina vo Viedni, kde sme mali možnosť obdivovať nádherné diela od Albrechta Dürera, nemeckého renesančného umelca. Viac foto tu.

Exkurzia Uhrovec 

Vyučovanie trochu inak. Dňa 3. októbra 2019 sa žiaci 1.A, 1.H a 2.A zúčastnili so svojimi učiteľkami pani Mikulskou a Geršiovou zaujímavej exkurzie v Uhrovci. Navštívili rodný dom zakladateľa spisovnej slovenčiny Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, vedúcej osobnosti nežnej revolúcie, ktorej 30. výročie si naša spoločnosť pripomenie onedlho. Vďaka pútavému výkladu lektorky si študenti obohatili vedomosti o mnohé zaujímavé informácie zo života týchto dvoch významných osobností našej novodobej histórie. Neobišli ani pamätník SNP na neďalekom Jankovom vŕšku, kde sa poklonili pamiatke padlých hrdinov, ktorí tu bojovali pred 75. rokmi proti fašistom a položili svoje životy, aby priniesli slobodu a mier. Viac foto tu.

Exkurzia scénografie 

Navštívili sme festival Showcase Divadla NUDE v priestore súčasnej drámy - Štúdia 12 - hereckú a svetelnú skúšku predstavenia Mama ma má ____, ktoré získalo cenu Divadelné dosky. Oboznámili sme sa s priestormi Bohémy, architektúrou výkladových výstavných priestorov technickej pamiatky Obchodný dom Dunaj, pre ktorý pripravujeme koncept výtvarných inštalácii a performancie. Pozreli sme si výstavu Laca Terena v SNG. Absolvovali sme stretnutie s pedagógmi a študentami VŠMU + prehliadka divadla Lab a jeho technických možností. Zúčastnili sme sa módnej prehliadky návrhárov z Indonézie. Viac foto tu.


Podoby slobody 

V Nitrianskej galérii sme navštívili medzinárodnú výstavu súčasného vizuálneho umenia Podoby slobody, ktorá vznikla pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Viac foto tu.

Pražské Quadriennale 2019

Navštívili sme 14. ročník Pražského Quadriennale na Výstavisku Praha, kde sa konala najväčšia medzinárodná prehliadka v oblasti divadla a scénografie. Tato ojedinelá výstava scénografie a divadelného priestoru predstavila diela umelcov, odborníkov a študentov z viac než 79 štátov, a to prostredníctvom 600 živých performancií, prednášok, prezentácií, masterclasses a dielní, ktoré medzinárodný tím kurátorov vybral z viac než 17 000 prihlásených projektov. Viac foto tu.

BRATISLAVA SNG

Navštívili sme Slovenskú národnú galériu v Bratislave. V Esterházyho paláci sme obdivovali výstavu Z akadémie do prírody - Podoby krajinomaľby v strednej Európe. Zaujala nás aj expozícia Krajina za mapou - Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov. Viac foto tu.

Workshop DUO performance 

Dňa 10. 5. 2019 sa naši študenti zúčastnili pohybového workshopu DUO performance Anette Friedrich Johannessen & Jan Egil Finne na Nástupišti 1 -12 v Topoľčanoch, ktorý bol zameraný na performačne umenie. Viac foto tu.

EXKURZIA RUŽOMBEROK

9. 4. 2019 sme navštívili Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku, jedného z najvýznamnejších a najosobitejších slovenských umelcov 20. storočia. Mali sme možnosť vidieť unikátne diela, ktoré umelec daroval štátu ako aj jeho ateliér a obývacie priestory. Viac foto tu.


WORKSHOP ARTTEX

Dňa 4. 4. 2019 sme sa zúčastnili tvorivej dielne v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom. Tvorivá dielňa bola zameraná na textilnú techniku Arttex, ktorá je realizovaná spôsobom netkanej textílie. Ďakujeme organizátorom a pani lektorke Linde Kováčovej za jej cenné rady. 

 Viac foto tu.  

EXKURZIA ŽILINA

12. marca 2019 sme navštívili stálu expozíciu Vincenta Hložníka v Považskej galérii umenia v Žiline. Žiaci sa oboznámili s tvorbou jedného z najvýznamnejších slovenský umelcov. V 50. rokoch sa jeho tvorba niesla v znamení vytvárania veľkých grafických cyklov zachytávajúcich vojnové a apokalyptické výjavy. Rozsiahla grafická tvorba autora výrazne podmienila vznik tzv. Hložníkovej grafickej školy a spolu s prácami v oblasti kresby, maľby a ilustrácie je výrazným prúdom v modernom slovenskom výtvarnom umení.

EXKURZIA TRNAVA

Navštívili sme Galériu Jána Koniarka a Synagógu v Trnave. Mali sme možnosť vidieť diela súčasných slovenských umelcov Juraja Kollára a Eriky Miklóšovej. Viac foto tu. 

UMELECKO - DEKORAČNÉ DIELNE SND

Dňa 19. 2. sme navštívili Umelecko - dekoračné dielne SND v Bratislave. Mali sme možnosť nahliadnuť do dielní, kde sa vyrábajú masky, kostýmy až po grandiózne kulisy. Viac foto tu.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V deň otvorených dverí sme privítali záujemcov o štúdium, ktorí mali možnosť nahliadnuť do ateliérov a oboznámiť sa s priebehom výučby na našej škole. Viac foto tu.

REFLEXIE IV.

Zúčastnili sme sa vernisáže výstavy Asociácie slovenského umenia v Galérií mesta Topoľčany pod názvom Reflexie IV. Je to výstava salónneho typu, kde umelci prezentujú svoju tvorbu v rozličných odvetviach výtvarného umenia. Každý milovník umenia si nájde to svoje. Viac foto tu.

EXKURZIA VIEDEŇ

Dňa 11. decembra 2018 sme navštívili galériu Albertina vo Viedni. Mali sme možnosť vzhliadnuť originálne majstrovské diela od svetových umelcov. Viac foto TU

MAJOLIKA MODRA

Dňa 14.11. 2018 SŠÚV v Topoľčanoch poriadala exkurziu v Majolike Modra. Výrobné družstvo sa zameriava na tvorbu majolikového tovaru. Naši študenti sa zoznámili s celým procesom výroby majoliky a získali cenné vedomosti z histórie výroby keramiky v Modre. Navštívili jednotlivé dielne a každý študent točil na hrnčiarskom kruhu a namaľoval majolikový vzor na pripravený výrobok. Dohodli sme i možnosť súvislej praxe našich študentov v priestoroch výrobného družstva. Z workshopu odchádzali žiaci plný dojmov a nových znalostí, ktoré využijú v procese tvorby v škole. Viac foto tu

WORKSHOP - LÍHANÉ SKLO

Dňa 26. 10. 2018 sme sa zúčastnili na workshope v Podmaníne - Líhané sklo. Workshop bol zameraný na teoretickú a praktickú časť, kde sa študenti naučili vytvárať podklady a formy na líhané sklo. Získali manuálne zručnosti s prípravou a rezaním skla. Kurz trval osem hodín a svoje poznatky študenti využijú v nasledujúcom štúdiu.

EXKURZIA BRATISLAVA

Dňa 16. 10. 2018 sme navštívili výstavu akad. mal. Martina Benku na Bratislavskom hrade a v SNG sme obdivovali diela Emilla Fillu a Ľudovíta Fullu. Výstava sprístupnená pod názvom "FILLA - FULLA: Osud umělce, Osud umelca" zameraná na tvorbu dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia Emila Fillu (1882 - 1953) a Ľudovíta Fullu (1902 - 1980) bola zároveň súčasťou projektu Made in Czechoslovakia prezentovaného pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky. 

Gratulujeme nášmu študentovi 4.A Andrejovi Gažimu, k získaniu mimoriadneho ocenenia Prešovského samosprávneho kraja v prestížnej súťaži ÚSVIT - cena za študentský dizajn. Študent odboru propagačného výtvarníctva získal ocenenie za počítačovú grafiku, vytvoril originálne knižné ilustrácie pre publikáciu @nebojme sa hovoriť. Do tejto súťaže sa...

Náš fotoateliér priestorovo, vybavenosťou a personálne poskytuje našim študentom kvalitnú prípravu v odbore fotografický dizajn. Máme všetky podmienky na štúdium digitálnej fotografie. O kvalite sa pravidelne presvedčujeme výbornými výsledkami v celoslovenských súťažiach. Chceli sme však zlepšiť vybavenosť ateliéru v analógovej fotografii, ktorá je...

Pre veľký záujem SŠUP spolu SKDK Topoľčany usporiadali 2 termíny lyžiarskeho kurzu.

Dňa 18.10.2021 sa uskutočnil KOMIKSOVÝ WORKSHOP pod vedením D. Marcina pre žiakov I.A a II.A odboru PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO.

Dňa 29.9.2021 sme sa zúčastnili vernisáže nášho pedagóga akademického maliara Emila Fulku v Galérii Umelka v Bratislave. Výstavu s názvom Eko zásahy nám kurátorsky priblížil PhDr. Bohumír Bachratý, CSc. Atmosféru spríjemnili študenti Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša z Topoľčian, Michaela Štefíková, Kristína Matúšová a Mário Kollár pod...

Na nádvorí Radnice v Topoľčanoch si môžete pozrieť pamätnú tabuľu Rudolfa Vrbu, ktorú výtvarne spracoval náš pedagóg akademický maliar Emil Fulka s asistenciou študentky I. PMŠ Súkromnej školy umeleckého priemyslu Dorotky Podolákovej. Odliatok zrealizoval akademický sochár Alojz Drahoš, PhD. Kamenárske spracovanie zabezpečilo kamenosochárstvo...