Aktivity školy

UMELECKO - DEKORAČNÉ DIELNE SND

Dňa 19. 2. sme navštívili Umelecko - dekoračné dielne SND v Bratislave. Mali sme možnosť nahliadnuť do dielní, kde sa vyrábajú masky, kostýmy až po grandiózne kulisy. Viac foto tu.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

V deň otvorených dverí sme privítali záujemcov o štúdium, ktorí mali možnosť nahliadnuť do ateliérov a oboznámiť sa s priebehom výučby na našej škole. Viac foto tu.

REFLEXIE IV.

Zúčastnili sme sa vernisáže výstavy Asociácie slovenského umenia v Galérií mesta Topoľčany pod názvom Reflexie IV. Je to výstava salónneho typu, kde umelci prezentujú svoju tvorbu v rozličných odvetviach výtvarného umenia. Každý milovník umenia si nájde to svoje. Viac foto tu.

EXKURZIA VIEDEŇ

Dňa 11. decembra 2018 sme navštívili galériu Albertina vo Viedni. Mali sme možnosť vzhliadnuť originálne majstrovské diela od svetových umelcov. Viac foto TU

MAJOLIKA MODRA

Dňa 14.11. 2018 SŠÚV v Topoľčanoch poriadala exkurziu v Majolike Modra. Výrobné družstvo sa zameriava na tvorbu majolikového tovaru. Naši študenti sa zoznámili s celým procesom výroby majoliky a získali cenné vedomosti z histórie výroby keramiky v Modre. Navštívili jednotlivé dielne a každý študent točil na hrnčiarskom kruhu a namaľoval majolikový vzor na pripravený výrobok. Dohodli sme i možnosť súvislej praxe našich študentov v priestoroch výrobného družstva. Z workshopu odchádzali žiaci plný dojmov a nových znalostí, ktoré využijú v procese tvorby v škole. Viac foto tu

WORKSHOP - LÍHANÉ SKLO

Dňa 26. 10. 2018 sme sa zúčastnili na workshope v Podmaníne - Líhané sklo. Workshop bol zameraný na teoretickú a praktickú časť, kde sa študenti naučili vytvárať podklady a formy na líhané sklo. Získali manuálne zručnosti s prípravou a rezaním skla. Kurz trval osem hodín a svoje poznatky študenti využijú v nasledujúcom štúdiu.

EXKURZIA BRATISLAVA

Dňa 16. 10. 2018 sme navštívili výstavu akad. mal. Martina Benku na Bratislavskom hrade a v SNG sme obdivovali diela Emilla Fillu a Ľudovíta Fullu. Výstava sprístupnená pod názvom "FILLA - FULLA: Osud umělce, Osud umelca" zameraná na tvorbu dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia Emila Fillu (1882 - 1953) a Ľudovíta Fullu (1902 - 1980) bola zároveň súčasťou projektu Made in Czechoslovakia prezentovaného pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky.