Deň otvorených dverí

5. 2. 2020


Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v priestoroch našej školy dňa 27. 11. 2019 o 9:00 hod.

 a 

5. 2. 2020 o 9:00 hod.


Uchádzači o štúdium a verejnosť budú mať príležitosť si prezrieť priestory školy a oboznámiť sa so systémom výučby a mnohými aktivitami. Zároveň získajú informácie o študijných odboroch a podmienkach prijímacieho konania. 

Tešíme sa na Vašu návštevu.