Deň otvorených dverí
29. 11. 2018

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v priestoroch našej školy dňa 29. 11. 2018 a 7. 2. 2019.

Vstupy o 9.00. a 11.00 hod. 

Uchádzači o štúdium a verejnosť budú mať príležitosť si prezrieť priestory školy a oboznámiť sa so systémom výučby a mnohými aktivitami. Zároveň získajú informácie o študijných odboroch a podmienkach prijímacieho konania. 

Tešíme sa na Vašu návštevu.