Vedenie a administratíva
Súkromnej školy umeleckého priemyslu

Mgr. Zuzana Ličková

Zriaďovateľka a riaditeľka školy zuzalicko@gmail.com

PaedDr. Anna Mikulská 

Zástupkyňa školy

Ing. Branislav Gális

Manažér a zriaďovateľ školy branislavgalis@gmail.com

Phdr. Jana Horilová

Výchovný poradca jana.horilova@gmail.com

Alena Kúdelová

Mzdová a personálna referntka admin@skdk.sk

Terézia Petrušová

Asistentka riaditeľa    skdk@skdk.sk

Ing. Gabriela Palušová

Asistentka riaditeľa   skdk@skdk.sk

Miroslav Bakura, DiS.art.

Administácia webstránok SKDK a Štúdio SKDK studioskdk@gmail.com