Vedenie a administratíva

Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Topoľčanoch

Ing. Zuzana Sekmanová 

Zástupkyňa

Ing. Branislav Gális

Manažér a zriaďovateľ školy branislavgalis@gmail.com

Mgr. Zuzana Ličková

Manažérka a personalistka, zriaďovateľka 

zuzalicko@gmail.com

Phdr. Jana Horilová

Výchovný poradca jana.horilova@gmail.com

Alena Kúdelová

Mzdová a personálna referentka admin@skdk.sk

Terézia Petrušová

Asistentka riaditeľa   

ssuv@ssuv.sk