Vedenie a administratíva

Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Topoľčanoch

PhDr. Eva Lukáčová 

Riaditeľka

eva.lukacova@ssupto.sk

Ing. Mária Novotná

Zástupkyňa 

zastupca@ssup.sk

Ing. Branislav Gális

Manažér a zriaďovateľ školy branislavgalis@gmail.com

Phdr. Jana Horilová

Výchovný poradca jana.horilova@gmail.com

Alena Kondrlová

Mzdová a personálna referentka admin@skdk.sk

Terézia Petrušová

Asistentka riaditeľa   

ssup@ssup.sk