Vedenie a administratíva

Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Topoľčanoch

PhDr. Eva Lukáčová 

Riaditeľka 

Ing. Branislav Gális

Manažér a zriaďovateľ školy branislavgalis@gmail.com

Phdr. Jana Horilová

Výchovný poradca jana.horilova@gmail.com

Alena Kúdelová

Mzdová a personálna referentka admin@skdk.sk

Terézia Petrušová

Asistentka riaditeľa   

ssuv@ssuv.sk