Pomaturitné štúdium

Podmienkou prijatia je ukončenie strednej umeleckej školy.