ISIC - medzinárodný preukaz

medzinárodný preukaz žiaka ISIC/EURO<26