Súťaže organizované našou školou 

Vyhodnotenie súťaže Vianočná pohľadnica 2020

Vianočná pohľadnica 2020