2%

2% (3%) pre občianske združenie SŠUP a SKDK

 • Vážení rodičia a priatelia školy,

Ľudia, ale aj firmy na Slovensku môžu každoročne poukázať určité percento zo svojej zaplatenej dane z príjmov v prospech neziskových mimovládnych organizácií na realizáciu verejnoprospešných aktivít.

 • Nejde o navýšenie dane, ľudia a firmy môžu rozhodnúť o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom (miestnom) rozpočte, ale bude prevedená v prospech neziskových organizácií.
 • Vaše 2 % (3%) pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2% pre občianske združenie Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša a Súkromná škola úžitkového výtvarníctva (SKDK a SŠÚV)

Finančné prostriedky budú použité napríklad na:

 • exkurzie a kurzy
 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy
 • rozvoj mimoškolských aktivít
 • iné aktivity, o ktorých rozhodnete i vy ak sa stanete členmi OZ

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% (3%) zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako postupovať.

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane (stiahneš nizšie)
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,32 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (stiahneš nižšie), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% (3%) z dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,32 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% 3%) z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša a Súkromná škola úžitkového výtvarníctva

Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 50109243

Číslo účtu: SK26 1111 0000 0013 7595 9001

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% 3) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8,30 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša a Súkromná škola úžitkového výtvarníctva

Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: Gagarinova 2490/13, 955 01 Topoľčany

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 50109243

Číslo účtu: SK26 1111 0000 0013 7595 9001

Registračné číslo:

4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.