Predprijímačkové kurzy 

predprijímačkové kurzy podľa kritérií skúšok

Milí uchádzači o štúdium na našej škole, 

Každý rok pripravujeme pre Vás predprijímačkové kurzy. Naši učitelia Vás zodpovedne a odborne pripravia na prijímacie talentové skúšky. Cena každého kurzu je 10 EUR.

Poplatok za kurzy sa bude uhrádzať v deň konania kurzov v hotovosti.


1. Predprijímačkový kurz — Perspektívne kreslenie (odporúčané pre odbory: Úžitková maľba, Keramický dizajn, Propagačné výtvarníctvo a Fotografický dizajn)

Vedúci kurzu: Mgr. Michal Sečanský

Budete potrebovať: ceruzku, uhlík, gumu a lepiacu pásku

2. Predprijímačkový kurz — Figurálna kompozícia (odporúčané pre odbory: Úžitková maľba, Keramický dizajn, Propagačné výtvarníctvo a Fotografický dizajn)

Vedúca kurzu: Mgr. Monika Geršiová

Budete potrebovať: lepiaca páska, ceruzka, na výber máte: pastelky, suchý pastel, v prípade vodových farieb alebo temperových farieb aj štetce, handričku na utieranie štetcov a nádobu na vodu (výber výtvarných pomôcok necháme na Vašich možnostiach a skúsenostiach)

3. Predprijímačkový kurz — Modelovanie (odporúčané pre odbory: Úžitková maľba, Keramický dizajn, Propagačné výtvarníctvo a Fotografický dizajn)

Vedúci kurzu: Bc. Štefan Janco

Budete potrebovať: špachtľu alebo príborový nožík, ak máte k dispozícií môžete si priniesť pomôcky na tvarovanie hliny ( očká, špachtle), hlinu pripraví škola


VEĽA ÚSPECHOV