Predprijímačkové kurzy

predprijímačkové kurzy podľa kritérií skúšok

Milí uchádzači o štúdium na našej škole, 


Každý rok pripravujem pre Vás predprijímačkové kurzy. Naši učitelia Vás zodpovedne a odborne pripravia na prijímacie talentové skúšky. Kurzy sú zdarma.

Uskutočnia sa:

1. v prípade priaznivej epidemiologickej situácie prezenčne - v školských ateliéroch

2. v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie - online

V obidvoch prípadoch sa na kurz musíte prihlásiť cez PRIHLASOVACÍ FORMULÁR. Po prihlásení Vás budeme kontaktovať.

Termíny kurzov:

1. Predprijímačkový kurz - Perspektívne kreslenie (odporúčané pre odbory: Úžitková maľba, Keramický dizajn, Propagačné výtvarníctvo a Fotografický dizajn)

Termín: 8. apríla (štvrtok) 2021 od 15.00 - 16.00 h

Vedúci kurzu: Mgr. Michal Sečanský

Budete potrebovať: výkres A3, ceruzku, uhlík, gumu a lepiacu pásku

2. Predprijímačkový kurz - Figurálna kompozícia (odporúčané pre odbory: Úžitková maľba, Keramický dizajn, Propagačné výtvarníctvo a Fotografický dizajn)

Termín: 14. apríla (streda) 2021 od 15.00 - 16.00 h

Vedúca kurzu: Mgr. Monika Geršiová

Budete potrebovať: výkres A3, lepiaca páska, ceruzka, na výber máte: pastelky, suchý pastel, v prípade vodových farieb alebo temperových farieb aj štetce, handričku na utieranie štetcov a nádobu na vodu (výber výtvarných pomôcok necháme na Vašich možnostiach a skúsenostiach)

3. Predprijímačkový kurz - Modelovanie (odporúčané pre odbory: Úžitková maľba, Keramický dizajn, Propagačné výtvarníctvo)

Termín: 20. apríla (utorok) od 15.00 - 16.00 h

Vedúci kurzu: Mgr. Ivan Gálus

Budete potrebovať:

Dištančne: ceruzku, trojuholníkové pravítko, kružidlo, lepidlo, kartón, výkresy A2 dva kusy

Prezenčne: špachtlu alebo príborový nožík, hlinu pripraví škola

VEĽA ÚSPECHOV