Predprijímačkové kurzy 

predprijímačkové kurzy podľa kritérií skúšok

Milí uchádzači o štúdium na našej škole, 

Každý rok pripravujeme pre Vás predprijímačkové kurzy. Naši učitelia Vás zodpovedne a odborne pripravia na prijímacie talentové skúšky. Kurzy sú zdarma.

Kapacita kurzov perspektívne kreslenie, figurálna kompozícia a modelovanie sú naplnené. 

Na kurzy sa musíte prihlásiť cez PRIHLASOVACÍ FORMULÁR. Po prihlásení Vás budeme kontaktovať.

Termíny kurzov:

1. Predprijímačkový kurz — Perspektívne kreslenie (odporúčané pre odbory: Úžitková maľba, Keramický dizajn, Propagačné výtvarníctvo a Fotografický dizajn)

Termín: 1. 3. 2023 — 15.00 – 16.30 hod.

Vedúci kurzu: Mgr. Michal Sečanský

Budete potrebovať: výkres A3, ceruzku, uhlík, gumu a lepiacu pásku

2. Predprijímačkový kurz — Figurálna kompozícia (odporúčané pre odbory: Úžitková maľba, Keramický dizajn, Propagačné výtvarníctvo a Fotografický dizajn)

Termín: 16 .3. 2023 — 15.00 – 16.30 hod.

Vedúca kurzu: Mgr. Monika Geršiová

Budete potrebovať: výkres A3, lepiaca páska, ceruzka, na výber máte: pastelky, suchý pastel, v prípade vodových farieb alebo temperových farieb aj štetce, handričku na utieranie štetcov a nádobu na vodu (výber výtvarných pomôcok necháme na Vašich možnostiach a skúsenostiach)

3. Predprijímačkový kurz — Modelovanie (odporúčané pre odbory: Úžitková maľba, Keramický dizajn, Propagačné výtvarníctvo)

Termín: 22. 3. 2023 — 15.00 – 16.30 hod.

Vedúci kurzu: Bc. Štefan Janco

Budete potrebovať: Dištančne: ceruzku, trojuholníkové pravítko, kružidlo, lepidlo, kartón, výkresy A2 dva kusy
Prezenčne: špachtlu alebo príborový nožík, hlinu pripraví škola


VEĽA ÚSPECHOV