Predprijímačkové kurzy
predpríjmačkové kurzy podľa kritérií talentových skúšok

V tomto roku naša škola organizuje predpríjmačkové kurzy podľa kritérií talentových skúšok, ktoré sa budú konať v priestoroch školy v prvom kole 9. apríla 2018. Záujemcovia sa môžu prihlásiť a kontaktovať nás na telefónom čísle 0903 259 228.

Kurzy budú prebiehať v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod. 

15.2.2018 - perspektívne kreslenie (tvorba zátišia)

22.2.2018 - figurálna kompozícia

1.3.2018 - modelovanie