Zlepšenie vybavenosti fotoateliéru analógovej fotografie

24.02.2022

Náš fotoateliér priestorovo, vybavenosťou a personálne poskytuje našim študentom kvalitnú prípravu v odbore fotografický dizajn. Máme všetky podmienky na štúdium digitálnej fotografie. O kvalite sa pravidelne presvedčujeme výbornými výsledkami v celoslovenských súťažiach. Chceli sme však zlepšiť vybavenosť ateliéru v analógovej fotografii, ktorá je významným nositeľom umeleckej fotografie. Za výrazného prispenia, aktivity a práce študenta I.ročníka Sama Galanského, porozumenia vedenia školy a pedagóga Henricha Mišoviča sa nám to podarilo.

Výrazným spôsobom, a to materiálne nám prispeli Magdaléna Malichová - Fotoklub Junior CVČ Prievidza a pán Viliam Kleman, Vybavili sme našu fotokomoru zväčšovákmi na klasickú čiernobielu fotografiu pre zväčšovanie až na formát A3, kinofilmami a zvitkovými filmami. Výnimočne máme aj prostriedky na zväčšovanie fotografií RA-4 procesom s farebných filmov. Je to zaujímavá skúsenosť, ktorú si nebudete môcť vyskúšať dokonca ani na niektorých vysokých školách s fotografickým zameraním. Vyvolávanie filmov je taktiež zážitok, ktorý si v odbore fotografického dizajnu vyskúšate kvôli modernému vybaveniu a sušičke filmov pre zrýchlenie procesu.