GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ (pripravujeme)

Trojročné vyššie odborné štúdium

Kód odboru: 8639 Q

Pripravujeme od školského roku 2025/2026