Otvárame nový odbor

Vyššie odborné vzdelanie ťa naučí samostatne výtvarne myslieť a kreatívne sa uplatniť v realizačnom procese grafických a komunikačných technológií. Priprav sa na zaradenie do odbornej praxe vo firmách, ale taktiež do pedagogickej praxe v základných umeleckých školách. Naučíš sa konať pružne, presadzovať nové a netradičné myšlienky a metódy pri navrhovaní a realizácii projektov v oblasti produktového dizajnu, reklamy, úžitkovej grafiky, či vizuálnej komunikácie.