FOTOGRAFIA (pripravujeme)

Trojročné vyššie odborné štúdium

Kód odboru: 8625 Q

Pripravujeme od školského roku 2025/2026