PRODUKTOVÁ TVORBA (NOVINKA)

Otvárame od školského roku 2024/2025

Dvojročné pomaturitné špecializačné štúdium

Kód odboru: 8623 Q

Vyššie odborné vzdelanie ťa naučí samostatne výtvarne myslieť a kreatívne sa uplatniť v realizačnom procese grafických a komunikačných technológií. Priprav sa na zaradenie do odbornej praxe vo firmách, ale taktiež do pedagogickej praxe v základných umeleckých školách. Naučíš sa konať pružne, presadzovať nové a netradičné myšlienky a metódy pri navrhovaní a realizácii projektov v oblasti produktového dizajnu, reklamy, úžitkovej grafiky, či vizuálnej komunikácie.

Po štúdiu budeš pripravený pokračovať na vysokých školách umeleckého alebo humanitného zamerania na Slovensku aj v zahraničí. Budeš pripravený uplatniť sa kreatívnych zamestnaniach, založiť si vlastné podnikanie v odbore a v neposlednom rade pôsobiť ako kvalifikovaný pedagóg na základnej umeleckej škole.

Úspešným ukončením štúdia získaš titul DiS.art. 
(diplomovaný špecialista umenia)