TEXTILNÝ DIZAJN

Dvojročné pomaturitné špecializačné štúdium

Kód odboru: 8609 Q

Poď s nami nazrieť do fascinujúceho sveta textilného dizajnu, kde ti každé vlákno a každá niť umožnia vytvoriť niečo jedinečné a nezabudnuteľné. Štúdium textilného dizajnu je cestou k oživeniu vašich umeleckých snov a objavovaniu nekonečných možností, ktoré ponúka hra s farbami, vzormi a textúrami.

Po štúdiu budeš pripravený pokračovať na vysokých školách umeleckého alebo humanitného zamerania na Slovensku aj v zahraničí. Budeš pripravený uplatniť sa kreatívnch zamestnaniach, založiť si vlastné podnikanie v odbore a v neposlednom rade pôsobiť ako kvalifikovaný pedagóg na základnej umeleckej škole.

Úspešným ukončením štúdia získaš titul DiS.art. 
(diplomovaný špecialista umenia)