Workshop v SNG

Dňa 9. 2. 2024 sme sa zúčastnili na workshope s umelkyňou Romanou Halgošovou v SNG v Bratislave. Žiaci, ktorí sa zapojili do súťaže "Máš umelecké črevo?" načerpali potrebnú inšpiráciu na dokončenie svojho projektu.