ODEVNÝ DIZAJN II

Dvojročné pomaturitné špecializačné štúdium

Kód odboru: 8610 Q 

Vstúp do sveta, kde móda nie je len o trendoch, ale aj o tvorivej sebarealizácii a vyjadrení jedinečného štýlu. Štúdium odboru odevný dizajn ti otvorí dvere do sveta farebných látok, inovatívnych strihov a nekonečných možností, kde každý steh šijacieho stroja prebudí tvoje umelecké sny.

Po štúdiu budeš pripravený pokračovať na vysokých školách umeleckého alebo humanitného zamerania na Slovensku aj v zahraničí. Budeš pripravený uplatniť sa kreatívnych zamestnaniach, založiť si vlastné podnikanie v odbore a v neposlednom rade pôsobiť ako kvalifikovaný pedagóg na základnej umeleckej škole.

Úspešným ukončením štúdia získaš titul DiS.art. 
(diplomovaný špecialista umenia)