Prieskum 2021

Textilný dizajn

Dorota Podoláková TD I. PMŠ návrh na kolekciu tričiek


Sofia Suzziová TD I. PMŠ návrh na kolekciu tričiek