Slávka Turečeková

Sem vložte podnadpis

Slávka Turečeková. Výučba Anglického jazyka na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Topoľčanoch:

Anglický jazyk je na našej škole neodmysliteľnou súčasťou výučbového programu. Sledovanie medzinárodných trendov v rámci u nás vyučovaných odborov by bolo bez znalosti Anglického jazyka takmer nemožné.

Pri výučbe čerpáme z najnovšej, piatej edície učebnice Headway (ktorá je dostupná študentom v tlačenej aj elektronickej forme) a podporných materiálov z vydavateľstva Oxford Press University, ako aj online výučbových platforiem. Na hodinách pracujeme s hovoreným slovom, anglickou literatúrou, hudbou, umením, atď., pričom využívame moderné technické vzdelávacie prostriedky.

Väčšina vyučovacej hodiny je vedená v angličtine. Dôraz kladieme nie len na výbornú znalosť gramatickej stránky jazyka. Rovnako dôležité je naučiť študentov vedieť jazyk aktívne využívať slovom aj písmom. Študenti si môžu doplniť vedomosti a precvičovať konverzáciu na krúžkoch Anglického jazyka. Taktiež sa môžu zapojiť sa do Olympiády v Anglickom jazyku.

O mne:

Blízky vzťah k Anglickému jazyku a kultúre anglicky hovoriacich krajín som nadobudla počas mojich početných ciest do zahraničia. Niekoľko mesiacov som strávila v USA a v Írsku. V Austrálskom Sydney som žila štyri roky. Tu som študovala Anglický jazyk na Australian Institute of Professional Education a postupne som sa zžila s miestnou kultúrou (tou s britskými, ale aj aborigénskymi koreňmi). V súčasnosti sa aktívne pripravujem na Štátnu skúšku z Anglického jazyka.
Moje pôvodné akademické zameranie (ekológia, trvalá udržateľnosť, prírodné vedy) často využívam aj pri výučbe Anglického jazyka a na doplnenie všeobecných vedomostí študentov.

Skúsenosti s výučbou angličtiny pre deti, teenegerov sj dospelých som nadobudla nie len na Slovensku, ale aj zahraničí. V Indonézii som ako učiteľka angličtiny pôsobila šesť mesiacov.

Vo voľnom čase sa venujem yoge, včeláreniu, čítaniu anglickej literatúry a diaľkovej turistike.

Milujem TV show Oprah Winfrey, Alaina de Botton (zakladateľa 'The School of Life') a škandinávsku filmovú tvorbu.Milí moji budúci študenti, teším sa na skoré stretnutie na SŠUP!

See you soon!