Ocenenia 2018

Za úspešné absolvovanie krúžku Manažment osobných financií získali žiaci z 3. a 4. ročníka z programu Poznaj svoje peniaze certifikát. Žiaci získali vedomosti a osvojili si poznatky z menovej politiky, získali praktické zručnosti z moderných nástrojov platenia, prostriedkov platobného styku. Rozšírili si vedomosti o sústave bánk na Slovensku a hospodárenie s peňažnými prostriedkami.

Gratulujeme študentke Martine Cifrovej k víťazstvu grafického návrhu  na obálku regionálneho časopisu Knihovník v Topoľčanoch.

Gratulujeme študentke Vanese Tomanovej k tretiemu miestu v celoštátnej súťaži Malé grafické formy. Slávnostné vyhodnotenie a vernisáž sa uskutočnila 18. mája vo Vrútkach.  

Gratulujeme našim žiačkam Dorote Podolákovej, Sofii Suzziovej za ocenenia v krajskom kole výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum. Slávnostné vyhodnotenie a vernisáž sa uskutočnila 25. apríla v Nových Zámkoch. 

Gratulujeme našim žiakom Dominike Polákovej, Natálií Križanovej, Slavomírovi Maťovi a Kristiánovi Šuchterovi k oceneniam v okresnom kole fotografickej súťaže AMFO

Gratulujeme našim žiačkam Dorote Podolákovej, Sofii Suzziovej a Martine Frndalovicsovej za ocenenia v okresnom kole výtvarnej súťaže Výtvarné spektrum. Slávnostné vyhodnotenie a vernisáž sa uskutočnila 14. marca v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch.