Ivan Gálus

Sem vložte podnadpis

Ivan Gálus.

Narodený 14.12.1962 v Topoľčanoch.

Jún 1983 absolvoval maturitnú skúšku v SŠUP Bratislava, keramické oddelenie.

1.10.1985 vstup do školstva v ĽŠU Topoľčany

1994 prijatý ako učiteľ v SŠUV Gagarinova

25.9.1995 až 2017 pôsobí vo funkcii zástupca v ĽŠU a CZUŠ Topoľčany

2004 až 2012 pôsobí v CŠÚV Topoľčany

Spoločné výstavy učiteľov v galérii Topoľčany

2013 až 2020 učiteľ v keramickom oddelení SŠUP Topoľčany