PhDr. Eva Lukáčová

Meno: PhDr. Eva Lukáčová

Predmet: slovenský jazyk a literatúra

Vzdelanie: UKF Nitra, filozofická fakulta - Mgr. - odbor slovenský jazyk a literatúra, filozofia

UKF Nitra, filozofická fakulta - PhDr. - odbor filozofia

Učiteľstvo je pre mňa celoživotným poslaním, ktoré ma napĺňa užitočnosťou, radosťou a spokojnosťou.