VYTTAL 2018

Vyhlasujeme piaty ročník výtvarnej súťaže "Výtvarný talent" s témou "Tajuplný svet", je zameraný na rozvoj fantázie spojený so spoznávaním okolitého sveta. Mladí výtvarníci na danú tému môžu reagovať so spracovaním sveta snov, živočíchov, rastlín, mikróbov, rozprávok, bájneho sveta a pod. Prípadne sa môžu inšpirovať umeleckým smerom surrealizmom.