VYTTAL 2017

Ľudové tradície

Výtvarný talent - vyhodnotenie

Vážení priatelia,srdečne Vás pozývame na vernisáž

4. ročníka výstavy Výtvarný talent 

VYTTAL 2017

vo štvrtok 23. 3. 2017 o 13:00 hod. v budove

Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva, Topoľčany.  

Vyhlasujeme štvrtý ročník výtvarnej súťaže "Výtvarný talent", ktorý je zameraný na ľudové tradície. Mladí výtvarníci na danú tému môžu spracovať najrozličnejšie ľudové zvyky ( Fašiangy, Vianoce Veľkonočnú šibačku, Stavanie májov a pod.), ľudové rozprávky, príslovia, porekadlá a pranostiky.