VYTTAL 2016

KRAJINA

Výtvarný talent - vyhodnotenie

Vážení priatelia,srdečne Vás pozývame na vernisáž

3. ročníka výstavy Výtvarný talent

VYTTAL 2016

vo štvrtok 11. 3. 2016 o 14:00 hod. v budove Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva, Topoľčany.  

Vyhlasujeme tretí ročník výtvarnej súťaže

"Výtvarný talent", ktorý je zameraný na zobrazovanie krajiny. Mladí výtvarníci môžu zadanú tému vnímať z rôznych hľadísk, od klasickej štúdie exteriéru (prírody, mesta s požitím perspektívy) alebo fantazijnej krajiny, poprípade osobným vnímaním krajiny, v ktorej žijú alebo by chceli žiť.