VYTTAL 2015

AUTOPORTRÉT

Výtvarný talent - vyhodnotenie

Vážení priatelia,srdečne Vás pozývame na vernisáž

2. ročníka výstavy Výtvarný talent

VYTTAL 2015

vo štvrtok 27. 3. 2015 o 15:00 hod. v budove Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva, Topoľčany

Vyhlasujeme druhý ročník výtvarnej súťaže

"Výtvarný talent" s témou Autoportrét, ktorý môžeme rozumieť ako sebareflexiu žiaka, a vnímanie jeho vlastnej osoby, povahových čŕt, pozitívny alebo negatívny vzťah k veciam, pohľad do budúcnosti ( ako sa žiak vidí v budúcnosti) pomocou výtvarného vyjadrenia.