VYTTAL 2014

Anima-l

Výtvarný talent - vyhodnotenie

Vážení priatelia,srdečne Vás pozývame na vernisáž

1. ročníka výstavy Výtvarný talent

VYTTAL 2014

vo štvrtok 21. 3. 2014 o 15:00 hod. v budove Súkromnej školy úžitkového výtvarníctva, Topoľčany

Vyhlasujeme prvý ročník výtvarnej súťaže

"Výtvarný talent" s témou Anima-l, pod ktorou môžeme rozumieť živočíšnu ríšu, rovnako ako aj vzťah človeka k zvieratám. Žiaci môžu uplatniť fantáziu a kreativitu v zobrazení najrozmanitejších druhov zvierat, alebo poprípade neexistujúce zviera a pod.