Rok 2018

Navštívili sme výstavu Petra Hitzingera z názvom Dialógy v Mestskej galérií Topoľčany.

Aj tento rok nám môžete darovať dve percentá a tým podporiť činnosť a vybavenie našej školy. Viac informácii nájdete tu:

Beseda na tému Drogová závislosť sa uskutočnila v priestoroch koncertnej sály SKDK a zúčastnili sa jej všetci študenti SKDK a SŠUP. Študenti sa od pracovníčok resocializačného zariadenia REVITAL, ktoré sídli v Prievidzi, dozvedeli viac informácií o škodlivosti drog a o tom, ako dokážu zničiť život mladých ľudí.

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v priestoroch našej školy dňa 27. 11. 2019 a 5. 2. 2020.

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch Vás pozýva na prezentačnú výstavu - TVORIVOSŤOU K UMENIU, ktorá sa bude konať od 12. 6. 2018 do 22. 6. 2018 v priestore Mestskej galérie v Topoľčanoch. Slávnostná vernisáž sa uskutoční 12. 6. o 15:00 hod., ktorej súčasťou bude vystúpenie študentov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v...

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch Vás pozýva na Výstavu - TVORIVOSŤOU K UMENIU, ktorá sa bude konať od 20. 2. 2018 do 19. 3. 2018. Slávnostná vernisáž sa uskutoční 20. 2. o 16:00 hod. Súčasťou otvorenia výstavy bude koncert Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch Ste srdečne pozvaní.