Rok 2017

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva a Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Vás pozývajú na Výstavu - Tvorivosťou k umeniu, ktorá sa bude konať od 8. 3. 2017 do 31. 3. 2017. Slávnostná vernisáž sa uskutoční 8. 3. 2017 o 17:00 hod. Ste srdečne pozvaní. 

Fotografie z výstavy tu.

Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch Vás pozýva na prezentačnú výstavu - TVORIVOSŤOU K UMENIU, ktorá sa bude konať od 1. 2. 2017 do 6. 3. 2017 v priestore Vlastivedného múzea v Hlohovci. Slávnostná vernisáž sa uskutoční 1. 2. o 15:00 hod., ktorej súčasťou bude vystúpenie študentov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Ste srdečne pozvaní. Video tu.

Dom kultúry v Partizánskom

Mestská umelecká agentúra Partizánske a Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Topoľčany Vás pozývajú na Výstavu - Tvorivosťou k umeniu, ktorá bude vo Výstavnej sieni DK od 16. do 26. 1. 2017. Slávnostná vernisáž sa uskutoční 16. 1. 2017 o 15.00 h. Ste srdečne pozvaní. Video tu.

Vernisáž výstavy Tvorivosťou k umeniu v Galérii mesta Topoľčany otvoril dňa 12. septembra tanečný program študentov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, pod vedením pedagóga Tibora Belana. Práce študentov si môžete pozrieť do 22. 9. 2017.