Prijímacie skúšky
19.6.2018

Prijímacie talentové skúšky budú dňa


I. Termín - 9. apríla 2018

II. Termín - 19. júna 2018


Podmienky prijatia na štúdium: 

1. Ukončený 9. ročník ZŠ 

2. Úspešné vykonanie talentovej skúšky 

Talentová skúška je pre všetky odbory rovnaká a pozostáva z nasledovných častí: 

1. Perspektívne kreslenie (zátišie - kresba uhľom alebo ceruzkou) - max. 15 bodov 

2. Figurálna kompozícia (minimálne tri celé figúry spracované vo farbe zachytené v pohybe a zakomponované v prostredí podľa zadanej témy - maľba ľubovoľnou farebnou technikou) - max. 15 bodov 

3. Modelovanie (plastický objekt - postava alebo zviera - modelovanie z hliny) - max. 15 bodov 

4. Prezentácia portfólia domácich prác pred komisiou 

  • a) v odbore úžitková maľba, úžitková fotografia, propagačné výtvarníctvo, výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu - minimálne 10 kusov - max. 15 bodov 
  • b) v odbore úžitková fotografia - 12 kusov fotografií v elektronickej podobe na USB kľúči - max. 15 bodov 

5. Ústny pohovor - nie je hodnotený počtom bodov Maximálny počet bodov, ktorý žiak môže dosiahnuť, je 60 bodov. Žiak vyhovel kritériám prijímacej skúšky, ak dosiahol za všetky štyri hodnotiace časti minimálne 30 bodov.