Preventívne opatrenia
Informácie k preventívnym opatreniam proti koronavírusu

PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Úradu verejného zdravotníctva rozhodol, že školy ostanú zatvorené do odvolania.

Akonáhle Úrad verejného zdravotníctva rozhodne o otvorení škôl, budeme o tom informovať.


KOREŠPONDENČNÉ VYUČOVANIE

Samoštúdium žiakov je zabezpečené podľa podmienok a možností prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

ZADANIA A ÚLOHY SÚ ROZPOSIELANÉ ŠTUDENTOM CEZ EDU-Page


PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára. Prijímačky sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, resp. do dvoch týždňov od otvorenia škôl. 


MATURITA 2019/2020

Externé maturity a písomná časť internej maturity sa rušia. Termín interných maturít bude do 30. júna podľa vývinu situácie.