Mgr. Michal Sečanský

Sem vložte podnadpis

Michal Sečanský

narodený v Topoľčanoch, kde navštevoval a úspešne ukončil Súkromnú strednú umeleckú školu úžitkového výtvarníctva v odbore navrhovanie a modelovanie odevov. Následne v štúdiu pokračoval na pedagogickej fakulte UKF Nitra. Po ukončení štúdia sa venoval pedagogickej činnosti na ZUŠ Veľké Uherce a na Súkromnej škole umeleckého priemyslu v Topoľčanoch, kde vyučuje teoreticko-odborné predmety, technológiu a praktické predmety, výtvarnú prípravu a prax.

Vo svojej výtvarnej tvorbe sa venuje voľnej maľbe hlavne klasickým námetom, ako je zátišie či figurálna a abstraktná maľba. Svoju výtvarnú tvorbu prezentoval roku 2012 prostredníctvom miesta pre súčasnú kultúru Nástupište 1 -12 na výstave LOKÁL.

V grafických projektoch spolupracoval hlavne pri tvorbe plagátov pre tanečné oddelenie SKDK. Voľnú grafickú tvorbu venuje figurálnym námetom ktoré realizuje v technike farebného monotypy a hľadá presahy grafiky a maľby. Svoju tvorbu prezentoval na krajskom kole súťaže Výtvarné spektrum 2014.

V účastnosti sa začína venovať voľnému šperku v ktorom hľadá výrazové možnosti bodu, linky a plochy a ich spoločnú komunikáciu v priestore, ktorý determinuje materiál a technika.