Partizánske 

31.01.2019

Výstava je tvorivou cestou od tradičného zobrazovania cez štylizáciu po kritickú reflexiu sveta. Na základe individuálnej sebareflexie je sprostredkované originálne poznanie reality. Tá sa zobrazuje pomocou symbolov, ktoré sú zašifrované na papieri, na plátne, v keramike a v textile. 

Foto a video.