Druhý termín prijímacích pohovorov

14.06.2018

Výsledky

Tešíme sa na nových študentov v septembri.