Deň otvorených dverí

05.02.2020

Dňa 5. februára 2020 sa konal v priestoroch Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Topoľčanoch DOD (Deň otvorených dverí), už druhý krát v školskom roku 2019/20.

Tento výnimočný deň je už tradične spojený s prehliadkou školy, jej interiérovými priestormi a odbornými učebňami.

Aj dnes školu navštívili žiaci 9. ročníka so svojimi rodičmi, aby sa bližšie oboznámili so študijnými odbormi, prostredím, ale aj s pedagógmi. Po úvodnom príhovore pani riaditeľky, Zuzany Ličkovej sa návštevníci postupne oboznamovali s možnosťami štúdia v SŠÚP.

Svojou návštevou nás poctil aj víceprimátor mesta Topoľčany, Juraj Želiska, ktorý vyzdvihol spoluprácu mesta s našou školou a poďakoval sa za ochotu vedenia školy pri tvorbe pamätnej tabule, venovanej rodákovi Topoľčian Rudolfovi Vrbovi, ktorý bol väzňom koncentračného tábora Qswienčim.

Každoročne sa zvyšuje záujem o štúdium na našej škole a veríme, že aj dnešní návštevníci sa rozhodnú pre štúdium v našej škole.