Deň otvorených dverí 

07.11.2019

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať v priestoroch našej školy dňa 27. 11. 2019 a 5. 2. 2020.


Uchádzači o štúdium a verejnosť budú mať príležitosť si prezrieť priestory školy a oboznámiť sa so systémom výučby a mnohými aktivitami. Zároveň získajú informácie o študijných odboroch a podmienkach prijímacieho konania.

Tešíme sa na Vašu návštevu.